Maatregelen ivm het Coronavirus

Het Coronavirus heeft ons land in zijn greep.
Het is zaak om de verspreiding te stoppen, maar om de hele dag binnen te gaan zitten is vaak ook geen optie en komt de gezondheid ook niet ten goede.
Bewegen in de buitenlucht is niet perse gevaarlijk om besmet te raken!

Wat kunnen we als Klimbos Weert wel doen:

  • In principe gaan onze activiteiten gewoon door. Alle activiteiten van Klimbos Weert zijn lekker in de buitenlucht!
  • We geven de veiligheidsinstructie in kleine groepjes met voldoende ruimte tussen de deelnemers.
  • Geboekte reserveringen kunnen kosteloos worden geannuleerd indien een deelnemer ziekte verschijnselen heeft, ook al is dit binnen 48 uur!
  • Alle deelnemers worden verplicht hun handen voor de instructie goed te wassen. Dit gebeurt bij de kraan aan de instructieplaats en kan dus visueel worden gecontroleerd door de instructeur!
  • Na elke klimroute dient de deelnemer wederom zijn handen goed te wassen, ook voor dat de deelnemers weer aan een volgende route begint is het wederom handen wassen.
  • Deelnemers die willen komen klimmen weten zelf natuurlijk of ze wel of geen klachten hebben die een risico zouden vormen. Dus geen koorts, verkoudheid/snotteren.
    (Heeft een deelnemer deze klachten wel, dan zal hem alsnog de deelname worden ontzegd.)
  • Als extra maatregel  mag er zich steeds maar één deelnemer op een klimplatform en ook maar één deelnemer op een hindernis bevinden. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende tussenruimte tussen de deelnemers is!
  • Na inlevering van de klimmaterialen zullen deze worden gedesinfecteerd en die dag niet meer worden gebruikt! Dit wil zeggen dat we nog maar maximaal 100 personen verspreidt over de hele dag kunnen laten klimmen. (Maximaal 10 per instructiegroep) Vooraf boeken is dus wel wenselijk!

 

Het virus verspreidt zich hoofdzakelijk via kleine druppeltjes die vrijkomen bij niesten, zie de tekst van het RIVM:
Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een zeer beperkte rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen, via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, zal hij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer.Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven